beleid minima

09-07-2020 08:35

Goede dag door onderzoek en analyses van de laatste jaren is gebleken dat ca. 55% van de nederlandse bevolking op rand van armoede en verdriet leven, en zij door diverse instanties op een wachtlijst gezet worden, en de (eventuele hulp) vaak altijd te laat komt.

Want als men vandaag in de problemen of een noodlijdende situatie komt door wat voor omstandigheden dan ook en men dan eerst maanden moet wachten omdat de instanties zeggen te weinig tijd te hebben waardoor deze zelfde mensen dan vaak nog verder in de problemen komen en er geen uitweg of oplossing meer is, en mensen dan vaak op straat staan of mocht er na verloop van weken zelfs maanden hulp komen er al juridische stappen zijn gezet door andere instanties waardoor deze mensen zwaar en vaak voor de rest van hun leven gedupeerd zijn.

Ook is uit dat zelfde onderzoek gebleken dat ook in het ouderen beleid steeds vaker gezegd wordt wij kunnen niets meer voor u doen, en zelf bij medische instanties op de laatste plaats komen, terwijl deze mensen zich wel jaar en dag hebben ingezet om onze samenleving en economie weer op te bouwen, en onze generatie 80% van wat er nu is aan hen te danken hebben.

Wij vinden dit een schande en gaan ons op diverse manieren inzetten om deze mensen weer een steuntje in de rug te bieden en hen te gaan bijstaan in hun proces, en bij ons altijd direct geholpen worden, en dus geen nummer zijn zo als bij veel instanties en organisaties.

Voor meer info kunt u mij altijd bereiken via ons email adres of telefoon 0617720960